top of page

Thema’s

Changing Business ontwikkelt innovatieve businessmodellen en methodes om de transitie naar een duurzame toekomst mogelijk te maken. Dit doen wij met u en uw organisatie en voor specifieke kennis met een netwerk aan veranderaars.
Zo helpen we u om impact te maken.

Energietransitie versnellen
iStock-637986024-980-16-9.jpg
Energietransitie versnellen

Op 27 juni 2018 is de Klimaatwet 2018 door de Tweede Kamer aangenomen. Een historisch akkoord waarin Nederland zichzelf verplicht de uitstoot van CO2  in 2050 met 95% terug te brengen ten opzichte van 1990. Met een streefgetal van 49% in 2030. Sinds 10 juli 2018 ligt er ook een ambitieus voorstel voor het Klimaatakkoord. Ons land zit midden in de energietransitie en staat voor een enorme opgave.

 

De ambities liggen er. Waar te beginnen?

Wij helpen u bij de ontwikkeling van uw ambities door deze te vertalen naar concreet uitvoerbare stappen waarmee u op korte termijn verschil maakt in uw omgeving.
 

Met onze ruim 15 jaar ervaring in de energiesector en ruim 10 jaar ervaring in de duurzame energie, hebben wij onze kennis en ervaring gebundeld. We hebben een aanpak ontwikkeld waarmee wij u de handvatten geven om voor een concreet gebied de beste keuzes te maken. Met bijbehorend draagvlak en procesaanpak. Dit wordt ook wel integrale gebiedsontwikkeling of multi-asset ontwikkeling genoemd. Het gaat erom de juiste mensen, middelen en duurzame energiebronnen bij elkaar te brengen om een gebied integraal te verduurzamen. Alleen zo wordt een haalbaar, betaalbaar en breed gedragen oplossing bereikt.
 

Wij komen met passend advies en begeleiding. Afhankelijk van de fase waarin u zit: of dit nu planvorming, het bouwen van een coalitie van partners of het vormgeven van de uitvoering is. Voor specifieke deskundigheid werken wij samen met betrouwbare partners.
 

Zie voor een volledige omschrijving van onze aanpak onder werkwijze

Hier leest u ook over onze innovatieve aanpak om gebiedsontwikkeling te versnellen:
het Regiemodel energietransitie©

 

Zie voor voorbeelden onder projecten.

Duurzaamheid een gezicht geven
iStock-515851024-16-9.jpg
Duurzaamheid een gezicht geven

Waar denkt u aan bij energietransitie? Aan zonnepanelen en windmolenparken?
Aan elektrische laadpalen en Smart City oplossingen? Of denkt u aan buitenspelen, winkelen en boodschappen doen?

 

De energietransitie gaat meer om gedragsverandering dan om innovatie. De innovaties komen er wel. Allerlei creatieve, innovatieve mensen houden zich hier mee bezig. De uitdaging is onszelf ervan bewust te worden dat het juist om ons gedrag in het dagelijks leven gaat.
 

Daar gaat duurzaamheid een gezicht geven over. Met een coalitie van gelijkgestemden zetten wij ons in om deze boodschap naar buiten te brengen en mensen handvatten te geven om hieraan mee te doen.

Innovatie in de kledingindustrie
iStock-482971249-16-9.jpg
Innovatie in de kledingindustrie

De kledingindustrie heeft een enorme impact op mens en milieu. Aspecten ervan zijn zeer vervuilend; denk aan verfsoorten, grootschalig vervoer, verspilling en de gevolgen voor water en landbouwgrond. De industrie heeft ook een duale impact op werkgelegenheid.

 

Enerzijds biedt de kledingindustrie mensen in ontwikkelingslanden een baan, al laat de kwaliteit van die werkgelegenheid regelmatig te wensen over. Anderzijds verdwijnt in Europa traditie en vakmanschap in een tijd dat werkgelegenheid voor vakmensen hard nodig is.
 

Met ‘Innovatie in de kledingindustrie’ ontwikkelt Changing Business een slow designconcept voor de Europese markt. Met dit concept willen wij change maker zijn om zowel een positieve impact op klimaat als op menswaardige werkgelegenheid te hebben.

bottom of page