top of page

Changing Business

Wie zijn wij

Changing Business is een samenwerkingsverband tussen Christiene Everaars (Nr4) en Bianca Boverhoff-van der Meer (Solo ta hari).

 

Onze samenwerking in Changing Business is tot stand gekomen vanuit onze drijfveer om concreet bij te dragen aan oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. Wij zetten onze talenten samen in om te werken aan een duurzame toekomst.

foto B&C CB 3 aangepast1200.jpg

Bianca Boverhoff-van der Meer en Christiene Everaars

Wie zijn wij

Werkwijze
Missie
Visie
Partners
Regiemodel energietransitie

Christiene brengt haar creatief en strategisch inzicht in om tot de beste oplossing te komen. Bianca brengt haar kennis op het gebied van belangenbehartiging en strategische omgevingsmanagement in om belangen scherp inzichtelijk te maken. Samen zorgen wij ervoor dat een breed gedragen oplossing bereikt wordt.

Wij werken al meer dan 15 jaar samen met een gedeelde werkervaring in de energiesector, de energietransitie en bestuursfuncties op de thema’s diversiteit en samenwerken.
 

Zo versterken wij elkaar om voor u als klant de beste uitkomst neer te zetten.

 

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat de sleutel tot wereldwijde transitie naar een duurzame toekomst niet de techniek maar de verbinding is. Als je alle ingrediënten van de 4de industriële revolutie (the internet of things), de energietransitie, de transitie naar de 3de economie (met een eerlijker verdeling waarvan we allemaal beter worden) bij elkaar weet te brengen, dan maken we een betere toekomst mogelijk.
 

Wij hebben het vermogen om partijen te verbinden en bruggen te slaan die anderen nog niet zien en deze in co-creatie te realiseren.

 

Missie

De toekomst vandaag mogelijk maken.

Dit doen wij door concreet bij te dragen aan stappen die nu gezet kunnen worden.

Want wij geloven dat gelijkwaardigheid en verbinding in business en in de samenleving de sleutel tot succes is.

 

Werkwijze

Wij vertalen uw ambities als bestuurder of ondernemer naar een concreet toepasbare (technische) oplossing. Met een aanpak die betaalbaar is voor alle betrokken partijen.

 

Wij houden daarbij rekening met de volgende uitgangspunten. Het concept is:

  • Realiseerbaar

  • Betaalbaar

  • Gedragen door de betrokken partijen

 

Er zijn veel ideeën en ambities hoe de transitie naar een meer duurzame toekomst te maken. Waar veel mensen mee worstelen is ‘wat concreet te doen’ om er te komen. Wij brengen een idee naar realisatie. Dit is ons ondernemerschap.

 

Daarnaast nemen wij ook het voortouw. Door ideeën waar wij in geloven vorm te geven. Wij brengen ideeën met partners tot realisatie. Of we brengen in co-creatie een idee dat aan het ontkiemen is een stap verder.

 

Partners

Onze werkwijze gaat uit van uitvoering op basis van partnershipmodellen. Als onze eigen expertise niet afdoende is stellen wij in de meest passende organisatievorm een team met partners samen, om voor u de juiste deskundigheid aan tafel te brengen.

 

Regiemodel energietransitie

Speciaal voor de energietransitie hebben wij een Regiemodel energietransitie ontwikkeld. Dit is een innovatieve aanpak om integrale gebiedsontwikkeling of multi-assetontwikkeling te realiseren.
 

Meer weten?

Zie voor voorbeelden van onze werkwijze onder projecten.

 

Bent u op zoek naar advies of ondersteuning bij uw eigen transitie?

Of wilt u van gedachten wisselen over de te kiezen aanpak die bij u het beste past?

bottom of page